Ventegaranti

Ventegaranti.

 

Vår ventegaranti betyr at vi garanterer deg at bilen din skal være ferdig innen 1 time. Hvis vi ikke greier dette så har du 400 kr i timelønn for å vente på at bilen din blir ferdig.

 

1 time og 1 minutt            100 kr

1 time og 16 minutt          200 kr

1 time og 31 minutt          300 kr

1 time og 46 minutt          400 kr

O.S.V

 

Vi har ca. 90 % av alle biler ferdig i løpet av 30 min.

 

For at ventegrantien skal gjelde så må du som kunde ha: Bolter, senter ringer /nav foringer, låsebolt verktøy lett tilgengelig i bilen.

Ved bolt brudd, problemer med låsebolter og andre ekstra ordinære ting med bilen din, da gjelder ikke ventegarantien.

Med strøm brudd, internett brudd og andre ekstra ordinære hendelser som Trønderdekk as ikke kan lastes for, gjelder heller ikke garantien.

Ventegrantien gjelder for Dekkhotellet. Skal du ha nye dekk i tillegg til dekkhotellet, så kan de ta lengere tid.

Ventegarantien er begrenset til 800 kr

 

Velkommen skal du være.

Med Vennlig Hilsen alle vi som jobber her hos Trønderdekk AS.